Wij halen het beste uit ieder kind!
Wij halen het beste uit ieder kind!
Volg ons op Twitter GMR
Volg ons op Twitter GMR

Zonnepanelen voor scholen De Basis

In het kader van haar 'motto meer onderwijsgeld naar onderwijs' investeert Scholennetwerk De Basis in zonnepanelen voor haar scholen. Deze investering heeft een aanzienlijk lagere energierekening tot gevolg waardoor er meer geld beschikbaar blijft voor onderwijs.
lees meer ...

Wethouder krijgt uitleg over nieuw en uniek project in Heerenveen

Wethouder Coby van der Laan ontving uitleg over EC Werkhulp. Een nieuw project aan de Meester Duisterhoutschool voor werkbegeleiding van de oudere leerlingen van het speciaal onderwijs in Heerenveen.
lees meer ...

Primus en De Basis onderzoeken bestuurlijke fusie

Onderwijsgroep Primus (met 13 basisscholen in de gemeente De Friese Meren) en Scholennetwerk De Basis (met 20 scholen voor primair onderwijs en SO/VSO in de gemeente Heerenveen) voeren een verkenning uit naar bestuurlijke fusie.
lees meer ...

Fusieschool ‘De Streek - d’Aldewei’ slaat nieuwe weg in

Vanaf 1 augustus zijn OBS de Streek en OBS d’Aldewei gefuseerd tot één school in Tjalleberd. Vrijdag 5 september werd de nieuwe naam tijdens een feestelijk samenzijn onthuld door de jongste en oudste leerling van de fusieschool.
lees meer ...

Scholennetwerk De Basis realiseert energiebesparing van 60%

Energiebesparing is speerpunt voor de schoolgebouwen welke in eigendom zijn van de Basis. Het scholennetwerk heeft als motto: 'onderwijsgeld moet zoveel mogelijk naar het onderwijs'.
lees meer ...

Mooie start voor fusieschool D'Aldewei / De Streek

OBS De Streek en OBS D'Aldewei fuseren komen schooljaar, maar kregen net voor de zomervakantie beide afzonderlijk bezoek van de Onderwijsinspectie. Deze constateerde geen tekortkomingen.
lees meer ...

Leerling Compagnonsschool vinkt zelf 1.000.000ste leerdoel af

Een leerling van de Compagnonsschool De Knipe heeft op 24 april 2014 het miljoenste leerdoel afgevinkt in de rekenmethodiek MATH. De leerlingen van de basisschool maken gebruik van de methode op iPads.
lees meer ...

Websites basisscholen vernieuwd

Scholennetwerk De Basis investeert in IT. De websites van alle scholen worden aan de voor- en achterkant volledig vernieuwd.
lees meer ...