Wij halen het beste uit ieder kind!
Wij halen het beste uit ieder kind!
Volg ons op Twitter GMR
Volg ons op Twitter GMR

Resultaten

Om de resultaten bij te houden wordt getoetst aan de hand van de methodes die op de scholen gebruikt worden. Daarnaast maken onze scholen gebruik van het leerlingvolgsysteem waarin de ontwikkeling van het kind wordt bijgehouden. Ook wordt jaarlijks getoetst met behulp van de Cito-toetsen. Vanaf welke groep getoetst wordt, hangt af van de inzichten van het team van de school.

Elk jaar bezoekt de Onderwijsinspectie een aantal van onze scholen. Alle scholen van De Basis voldoen aan het basiseisen van de inspectie. Dit wordt het zogenaamde 'basisarrangement' genoemd'. Dit betekent dat we goed onderwijs geven, maar betekent niet dat we stilzitten. We blijven onszelf constant ontwikkelen en verbeteren.

Voor de doorstroming naar het voortgezet onderwijs maakt De Basis gebruik van de zogenaamde plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer laat de resultaten van de laatste drie schooljaren van uw kind zien. Het advies van de leekracht weegt het zwaarst bij het advies voor het voortgezet onderwijs. De plaatstingswijzer is daarvoor een leidraad.