Wij halen het beste uit ieder kind!
Wij halen het beste uit ieder kind!
Volg ons op Twitter GMR
Volg ons op Twitter GMR

Veilige leeromgeving

Een omgeving waar een kind zich veilig voelt is belangrijk voor een de ontwikkeling. Onze scholen vinden het belangrijk dat uw kind wordt gehoord en gezien. Alleen in een veilige omgeving kan een kind optimaal zijn of haar talenten ontwikkelen. 

We werken samen met OG Primus op het gebied van Passed Onderwijs. Door de uitwisseling van kennis en expertise zorgen we ervoor dat uw kind, wanneer het ondersteuning nodig heeft, deze krijgt. Er is team van specialisten die de scholen ondersteunt bij vragen. Voor meer informatie over Passend Onderwijs kunt u terecht bij de directeur of de Inter begeleider (IB-er) van uw school.

Om pestgedrag te voorkomen zijn onze medewerkers getraind volgens de KIVA-methode. Dit is een programma wat door de overheid is goedgekeurd en succesvol op onze scholen wordt ingezet om pestgedrag te voorkomen, danwel in een vroeg stadium te signaleren en op te lossen.

Jan Sjoerd, directeur obs Ekke de Haan: "Pas als leerlingen zichzelf zijn en zich veilig voelen, komt het leren."