Over de Basis

Over de Basis

Stichting Primair Openbaar Onderwijs De Basis biedt primair openbaar basisonderwijs in de gemeente Heerenveen. Onze scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen van 4 t/m 13 jaar zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing. De Basis staat garant voor kwalitatief goed onderwijs. Het kind staat centraal en krijgt de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. Dit alles binnen een veilige leeromgeving.

Sinds 2016 werkt De Basis nauw samen met Onderwijsgroep Primus uit Joure onder de naam Ambion Holding. Ambion staat voor Ambitie in Onderwijs. En dit ziet u terug in de moderne onderwijsorganisatie waar vertrouwen, verbindingen en ontwikkeling centraal staan. Op veel vlakken wordt intensief samengewerkt. Daarbij valt te denken aan onderwijsbeleid, zorg, ICT en administratieve ondersteuning. Gezamenlijk is een nieuw identiteitsbewijs opgesteld die de koers voor de komende jaren bepaald. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambionholding.nl

De Basis garandeert goed onderwijs voor alle kinderen bij u in de buurt. Onze scholen zijn een belangrijk onderdeel van de dorpen en de wijken waarin ze staan. Door modern onderwijs en gekwalificeerde leerkrachten doen wij er alles aan om uw kind vaardigheden en kennis mee te geven waar uw kind de rest van zijn of haar leven op terug kan vallen.

School is een plek waar kinderen leren na te denken, met elkaar om te gaan en samen activiteiten uitvoeren. We delen respectvol met elkaar de overtuigingen die er zijn. Op onze scholen willen we de talenten van ieder kind optimaal ontwikkelen. In de eerste plaats natuurlijk op het gebied van onderwijs. Maar ook talentontwikkeling op het vlak van sport, techniek, kunst en cultuur zoals muziek en beeldende vorming vinden we erg belangrijk. Daarvoor bieden we een veilige leeromgeving. Ook hier betrekken we ouders en de omgeving van de school bewust bij.

De rol van ICT is inmiddels niet meer weg te denken in het hdendaagse onderwijs. Daarom investeren we veel in eigentijdse leermiddelen en professionalisering van onze leerkrachten. Op alle scholen wordt gebruik gemaakt van de Apple leeromgeving, een moderne leeromgeving waarmee we nog meer mogelijkheden krijgen om ieder kind dat onderwijs te bieden wat hij/zij nodig heeft. Een kwalitatief passende leeromgeving voor iedereen!

Medewerkers krijgen bij ons alle ruimte om zichzelf te ontwikkelen. We bieden een prettige werkomgeving waar talentonderwijs niet alleen betrekking heeft op de leeringen, maar ook op onze onderwijsprofessionals. Datgene doen waar je goed in bent en verder ontwikkelen, geeft plezier in het werk. Binnen het netwerk van Ambion zijn daarnaast veel mogelijkheden om door te groeien en nieuwe ervaringen op te doen.

Deel deze pagina

Vind een school in de buurt

Onze scholen