Over de Basis

BOU

De Bovenschoolse Ondersteuningsunit (BOU) van Ambion ondersteunt de scholen van De Basis bij de invulling van passend onderwijs. Het team van de BOU, bestaande uit orthopedagogen, psychologen en maatschappelijk werkers, vormt het expertisecentrum voor zorgvragen op de scholen. Doordat we deze specialisten zelf in huis hebben, zijn de lijnen kort en kunnen zij op maat advies geven. Zij worden ingezet op aanvraag van leerkracht of intern begeleider, in overleg met de ouder en leerling.

Binnen de traditionele driehoek ouder, leerkracht, leerling levert de BOU een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Door middel van observatie en gedegen onderzoek wordt een op maat advies uitgebracht. Het uitgangspunt is daarbij om kinderen binnen de school kwalitatief, passend onderwijs te bieden. 

Mocht de zorgvraag dusdanig groot of specifiek zijn dat de oplossing buiten onze reguliere scholen moet worden gezocht, dan ondersteunen de medewerkers van de BOU tevens bij het vinden van een passende onderwijsplek in het speciaal onderwijs. Zij zijn nauw verbonden aan SBO It Oerset in Heerenveen, eveneens een school van Ambion. 

 

Deel deze pagina

Vind een school in de buurt

Onze scholen