Wij halen het beste uit ieder kind!
Wij halen het beste uit ieder kind!
Volg ons op Twitter GMR
Volg ons op Twitter GMR

Over Ons

WIJ HALEN HET BESTE UIT IEDER KIND! 

Visie en Missie

De scholen van De Basis bieden onderwijs voor iedereen in de gemeente Heerenveen. Wij geloven dat onderwijs toegankelijk moet zijn voor iedereen, ongeacht religie of geloofsovertuiging. Wij maken op onze scholen hierin geen onderscheid. Wij geloven dat kinderen onze toekomst zijn en samen met ouders hebben we de verantwoordelijkheid om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

School is een plek waar kinderen leren na te denken, met elkaar om te gaan en samen activiteiten uitvoeren. Niet alleen denken, vooral samenwerken en doen is belangrijk. We delen respectvol met elkaar de overtuigingen die er zijn. Vieringen op school doen we naar aanleiding van belangrijke gebeurtenissen.

Stichting Scholennetwerk De Basis garandeert goed onderwijs voor alle kinderen bij u in de buurt. Onze scholen zijn een belangrijk onderdeel van de dorpen en de wijken waarin ze staan. Onze scholen zijn dichtbij en voldoen aan de kwaliteitseisen van de Onderwijsinspectie. Onze leerkrachten volgen opleidingen om hun vakkenis up to date te houden. 

Door modern onderwijs en gekwalificeerde leerkrachten doen wij er alles aan om uw kind vaardigheden en kennis mee te geven waar uw kind de rest van zijn of haar leven op terug kan vallen.

 

Patricia, groepsleerkracht Tom-School: "Stimulerend om te zien hoe zelftstandig de kinderen werken en leren. Je ziet ze groeien."