Wij halen het beste uit ieder kind!
Wij halen het beste uit ieder kind!
Volg ons op Twitter GMR
Volg ons op Twitter GMR

Raad van Toezicht

HET BESTUUR

Het Bestuur is het bevoegd gezag en is verantwoordelijk voor de hele organisatie. Het Bestuur is ook de werkgever van alle personen die in dienst zijn van De Stichting.

Het Bestuur van De Basis bestaat uit: 

De heer Wim-Jan Renkema

Directeur - Bestuurder 

DE RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht (RvT) van De Basis wordt benoemd door de Gemeenteraad van de gemeente Heerenveen. Een deel van de RvT wordt benoemd op voordracht door de gemeenschappelijke mede-zeggenschapsraad. De Raad van Toezicht controleert het werk van het Bestuur van De Basis. De bevoegdheden van de RvT zijn in het statuut en de reglementen van de stichting vastgelegd. Daarnaast is de RvT de werkgever van de bestuurder.

De Basis heeft in 2016 samen met Onderwijsgroep Primus besloten een holding op te richten, Ambion. Daarmee is tevens een Ambionbrede RvT gevormd voor beide dochterorganisaties. Meer informatie over Ambion en de samenstelling van de Rvt vindt u op www.ambionholding.nl